Det nya mediestödet beslutas 15 november

Den 15 november 2023 kommer riksdagen att rösta om förslaget till det nya mediestödet kan godkännas.

Vid årsskiftet upphör det aktuella presstödet att gälla och det finns nu en tidsplan - på riksdagens hemsida - för beslutsgången gällande det nya mediestödet. Först ska konstitutionsutskottet behandla propositionen och det sker den 26 oktober. Efter det kan eventuella kompromisser behöva göras av regeringen för att möta oppositionens ändringsförslag. 

Konstitutionsutskottet justerar sedan beslutet den 9 november. Den 15 november kommer riksdagsledamöterna rösta om förslaget kan godkännas.