År 2022 visar på tillväxt för nyhetsmedierna

Nu är den årliga undersökningen Mediebarometern från Nordicom klar. År 2022 visar på en rekordhög medieanvändning. Det gäller inte minst användningen av professionella nyhetsmedier där svenskarna ägnade mer tid åt nyheter än vad de gjorde före pandemin.

Svenskarna fortsatte under 2022 att ägna mer tid åt nyheter än vad de gjorde före pandemin. Under året läste 73 procent av befolkningen mellan 9 och 85 år en dagstidning en vanlig dag, jämfört med 68 procent under 2021. För tredje året i rad steg andelen som bor i ett hushåll med en dagstidningsprenumeration. Under 2022 var den andelen 52 procent. Räckvidden för morgontidning var 59 procent och för kvällstidning 46 procent. Det var det digitala läsandet som dominerade. Hela 61 procent läste digitalt och 26 procent läste på papper.

 
Fler resultat från undersökningen

  • Nio av tio tittade på rörlig bild.
  • Det var fler som såg på strömmad tv än på tablålagd tv.
  • SVT var den mest använda nyhetstjänsten.
  • En av fyra tog del av nyheter via Facebook (Meta).
  • Instagram var den mest använda sociala nätverkstjänsten – förutom bland de äldre.
  • Tre fjärdedelar av befolkningen hade tillgång till strömningstjänst för tv.

 

Om Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2022 års undersökning bygger på svar från omkring 6 600 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av Kulturdepartementet. Undersökningen genomförs i samverkan med Myndigheten för press, radio och tv och ett flertal andra aktörer.