Vad gäller för ryska kanaler i Sverige

Med anledning av det rådande läget i Ukraina får Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) en del frågor kring vad som gäller för ryska kanaler i Sverige och om det finns möjlighet att dra in deras rätt att sända tv.  

Ett fåtal ryska kanaler som sänder via satellit är registrerade i Sverige. Sändningarna riktar sig bland annat mot de baltiska staterna. Det krävs inget tillstånd för att sända tv från Sverige via satellit. Reglerna om vilket lands bestämmelser som gäller för tv-sändningar är gemensamma inom EU och regleras i det så kallade AV-Direktivet. För ett företag som använder en svensk satellitupplänk och som inte är etablerat i någon annan EES-stat gäller svenska regler och företaget ska därför registreras hos MPRT.

Följande ryska satellitsändningar finns – sedan en tid tillbaka – registrerade i Sverige:

  • РОССИЯ РТР (Rossija RTR) där tillhandahållaren är Federal State Unitary Enterprise «The Russian Television and Radio Broadcasting Company». Sändningarna riktar sig mot Estland, Lettland, Litauen.
  • ТВ Центр - International (TVCI) där tillhandahållaren är TV Center JSC. Sändningarna riktar sig mot Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike m.fl.
  • TBN-Ukraine där tillhandahållaren är Russian Broadcasting Network Inc. Sändningarna riktar sig mot Ukraina och EU-länder.

Myndigheten kan inte begränsa de ryska företagens rätt att sända. Däremot kan granskningsnämnden för radio och tv (GRN) – från och med 1 december 2020 – anmäla till Justitiekanslern (JK) om nämnden finner att en sändning inte följer regler om att satellitkanaler inte får ha ett innehåll som uppmanar till terroristbrott, våld eller hat. Det vill säga innehåll som motsvarar bestämmelserna om:

  1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
  2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
  3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken, eller
  4. brott enligt 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Det är JK som genom granskning i efterhand övervakar att bestämmelsen följs. JK kan förelägga både programföretag och satellitentreprenör och ett föreläggande kan även förenas med vite. Ett vitesföreläggande kan också överklagas. Inte heller granskningsnämnden eller Justitiekanslern kan begränsa företagen från att sända tv.

På EPRA:s webbplats (Den europeiska plattformen för tillsynsmyndigheter) kan du läsa mer om hur mediereglerande myndigheter i Europa reagerar på krisen i Ukraina: