Utredning föreslår att public services programinnehåll på internet ska kunna granskas

I den utredning om innehållsvillkor på internet för public service, som nu överlämnats till Kulturdepartementet, föreslås bland annat att det innehåll som sänds på företagens play-tjänster för video och ljud ska kunna granskas.

Utredningens förslag innebär att flera villkor som i dagsläget endast gäller public service-företagens sändningar i marknätet även ska gälla för vissa publiceringar via internet. I praktiken innebär det att granskningsnämnden kommer att kunna granska innehåll i SVT:s, SR:s och UR:s play-tjänster utifrån regler om bland annat opartiskhet och saklighet. Enligt nuvarande regler så kan granskningsnämnden endast granska innehåll som sänts i marknätet gällande dessa regler.

Utredningen, som letts av kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson, har bland annat haft i uppdrag att föreslå hur villkor kan ställas upp för public service-företagens innehåll på internet samt analysera om det skulle krävas ändringar i granskningsnämndens uppdrag.

Utredningen överlämnades till Kulturdepartementet den 15 februari.