Utredning om sammanslagning av mediemyndigheter

Idag meddelade regeringen att de tillsätter en utredning som ska se över konsekvenserna av att slå samman de två mediemyndigheterna Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv. Utredningen inleds 1 april och ska redovisas 15 augusti 2022.

Myndigheterna har närliggande uppdrag som rör skydd av barn från skadlig mediepåverkan samt att följa medieutvecklingen. MPRT:s generaldirektör välkomnar utredningen om en sammanslagning.

-Det är bra att en sammanslagning utreds. Det känns som ett naturligt steg att ta då våra myndigheter har gemensamma frågor och länge har samverkat väl. En sammanslagning skulle ge oss en bredare och djupare kompetens att följa medieutvecklingen och verka för yttrandefriheten och de demokratiska frågorna i vårt samhälle, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT.

Regeringen har utsett Knut Weibull, tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet samt rättschef vid kulturdepartementet, att leda en utredning om att slå samman de två mediemyndigheterna. Utredningen ska redovisas den 15 augusti.