Sista veckan att lämna synpunkter om European Media Freedom Act

European Media Freedom Act är ett initiativ till en lag om mediefrihet. Lagens syfte är att se till att EU:s mediemarknad ska fungera bättre genom att förbättra rättssäkerheten och att undanröja hinder på den inre marknaden. Nu har du chans att lämna dina synpunkter i ett offentligt samråd fram till den 25 mars 2022.

Europeiska kommissionen har sedan januari 2022 öppnat upp ett offentligt samråd om den kommande European Media Freedom Act, EMFA, med syfte att samla in synpunkter, bevis och data från:

 • medborgare,
 • journalister,
 • media (både privata och offentliga medier),
 • akademiker,
 • det civila samhället,
 • offentliga myndigheter,
 • företag och
 • alla berörda parter. 

Samrådet avser att samla in synpunkter på de viktigaste frågorna som påverkar den inre mediemarknadens funktion, inklusive olika typer av inblandning i media, samt ekonomiska trender. Den täcker tre huvudområden som hänför sig till mediemarknader.

 1. Det första fokuserar på transparens och oberoende (t.ex. granskning av mediemarknadstransaktioner, transparens av medieägande och publikmätning).
 2. Det andra på villkor för deras sunda funktion (t.ex. exponering av allmänheten för en mångfald av åsikter, medieinnovation på EU-marknaden).
 3. Den tredje om rättvis fördelning av statliga resurser (t.ex. oberoende för public service-medier, transparens och rättvis fördelning av statlig reklam). 

Förslaget om lagen om mediefrihet kommer att läggas fram av kommissionen under tredje kvartalet 2022.