Snart upphävs föreskrifter om standarder för radio och tv

MPRT avser att inom kort upphäva Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 2005:1) om sändningsstandarder och viss utrustning för mottagning av radio- och tv-tjänster.

Anledningen är kommande ändringar i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler, mot bakgrund av genomförandet av EU-direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

När den nya regleringen har trätt i kraft avser MPRT att inleda ett arbete med att ta fram nya föreskrifter om standarder.