Vissa ryska kanaler hindras att sändas inom EU

Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

Den 2 mars 2022 beslutade EU att stoppa de ryska statsägda kanalerna Sputniks och Russia Todays sändningsverksamhet i EU till dess att aggressionen mot Ukraina har upphört och fram till dess att Ryssland och ryska medier som står regeringen nära upphör med desinformationsverksamhet och manipulering av information.

Förordningen anger att det ska vara förbjudet för operatörer att sända eller möjliggöra, underlätta eller på annat sätt bidra till sändning av innehåll som utförs av de juridiska personer, enheter eller organ som anges i en bilaga till förordningen. Förbudet omfattar överföring eller distribution på något sätt såsom kabel, satellit, bredbands-tv, internetleverantörer, internetbaserade videodelningsplattformar eller -applikationer, oavsett om de är nya eller förinstallerade. Alla sändningslicenser eller sändningstillstånd, sändnings- och distributionsarrangemang med de juridiska personer, enheter eller organ som anges i bilagan ska också tillfälligt upphävas.

De kanaler som inte får sändas inom EU är:

  • RT – Russia Today English,
  • RT – Russia Today UK,
  • RT – Russia Today Germany,
  • RT – Russia Today France,
  • RT – Russia Today Spanish och
  • Sputnik

Relaterade länkar