76 tidningar får dela på över 600 miljoner i driftsstöd för 2022

Idag publiceras mediestödsnämndens fördelning av driftsstöd 2022. Totalt har nämnden beviljat drygt 646 miljoner kronor i driftsstöd till 76 olika dagstidningar.

De beviljade stöden är preliminära och kan komma att ändras när tidningsföretagen har lämnat in en redovisning av kostnaderna för tidningsutgivningen. 

Fakta om driftsstöd

Driftsstöd lämnas enligt presstödsförordningen (1990:524) och riktar sig till abonnerade dagstidningar som kommer ut minst en gång varje vecka. Driftsstödet ska användas till kostnader för tidningsutgivning och lämnas månadsvis. Det är mediestödsnämnden som beslutar om fördelningen av stödet.