MPRT har förlängt tillstånden för digital kommersiell radio

MPRT har förlängt tillstånden att sända digital kommersiell radio från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 juli 2026. Tillståndshavarna för digital kommersiell radio ansökte om förlängning av samtliga nu gällande tillstånd, totalt 24 stycken.

Det har under sommaren funnits en möjlighet för bolag som har tillstånd att sända digital kommersiell radio att ansöka om förlängning av tillstånden så att de gäller till och med den 31 juli 2026, då övriga kommersiella radiotillstånd löper ut. Alla tillståndshavare ansökte om förlängning för samtliga tillstånd. MPRT förlängde tillstånden den 30 augusti 2022.

För tillstånden gäller vissa villkor, bland annat ska programtjänsterna sändas i genomsnitt minst 100 timmar i veckan under ett kalenderår. Tillståndshavarna har också förbundit sig att bygga ut det digitala marknätet så att minst 65 procent av befolkningen i sändningsområdena ska kunna ta emot sändningarna senast den 31 juli 2025.

Relaterade länkar