Mediestödsnämnden fördelar driftsstöd för 2023

Mediestödsnämnden har vid ett sammanträde den 14 december 2022 beslutat om fördelningen för en stor del av ansökningarna om driftsstöd för 2023. Nämnden har hittills beviljat stöd till 71 tidningar som får dela på 644 miljoner kronor.

I år har landets tidningsföretag sökt stöd för utgivningen av 82 olika dagstidningar och mediestödsnämnden beviljar nu stöd till 71 av dessa. Bland de dagstidningarna som beviljas driftsstöd för första gången finns Enköpings-Posten, Eskilstuna-Kuriren och Östgöta Correspondenten som tillsammans får 55 miljoner kronor.

De ansökningar som ännu inte har behandlats kommer att hanteras vid ett kommande sammanträde.

Bakgrund

Driftsstödet är en del av presstödsförordningen (1990:524) och kan ges till allmänna dagstidningar som kommer ut varje vecka och som har en i huvudsak abonnerad upplaga. Under 2022 delade mediestödsnämnden ut drygt 684 miljoner kronor i stödformen.