Svenskarna väljer professionella nyhetsmedier i kristider

Nyhetskonsumtionen ökade kraftigt under pandemins första år och visar inga tecken på att avta, det visar 2021 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har svenskarnas konsumtion av nyheter uppnått nya rekordnivåer enligt preliminära resultat. 

Nu släpps data från årets Mediebarometer som visar att den samlade dagliga användningstiden för medier låg kvar på de kraftigt förhöjda nivåer som uppmättes under det inledande pandemiåret 2020 – sammanlagt i snitt 7 timmar per person.

Sveriges Television (SVT) var den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet, 53 procent av svenskarna tog del av nyheter från SVT en genomsnittlig dag 2021. Två av tre läste en dagstidning, de flesta i digital form, och hälften av befolkningen hade en prenumererad dagstidning i hushållet. 

Nya toppnivåer efter Rysslands invasion av Ukraina 

Preliminära siffror från februari, mars och april 2022 visar att nyhetskonsumtionen ökade ytterligare efter krigsutbrottet i Ukraina, från den redan höga pandeminivån. SVT och TV4 ökade mest, med 4 procentenheter vardera. För de sociala nätverken syntes däremot inte samma tendens. Andelen som tar del av nyheter via Facebook minskade till exempel med 3 procentenheter jämfört med 2021. Det ökade användandet av nyhetsmedier i kristider syns ännu tydligare nu, i jämförelse med tiden innan pandemin. 

Det är viktigt att vår myndighet bidrar till denna datainsamling som belyser den svenska befolkningens användning av olika medier. Och det är glädjande att vi svenskar väljer professionella nyhetsmedier i tider av kris, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv.

Utvecklingen verkar dessutom nu ha vänt vad gäller betalningsviljan för nyheter. Tidigare sågs en trend där viljan att betala för nyheter minskade men under pandemins första år började allt fler prenumerera på dagstidningar och den utvecklingen fortsatte även under 2021.

Rapporten Mediebarometern 2021 går att ladda ner gratis från Nordicoms webbplats: www.nordicom.gu.se

Här kan du läsa sammanställningen av de viktigaste resultaten: 

https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/digitala-tidningar-bilradio-och-strommad-tv-sa-anvande-svenskarna-medier-2021

 
Om Mediebarometern 2021

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2021 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av Kulturdepartementet. Undersökningen genomförs i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group.