Ljudet blir en allt viktigare del av mediekonsumtionen

Teknikutveckling, nya tjänster och nya konsumentbeteenden gör att ljudet är på frammarsch.  Det visar rapporten Ljudkonsumtion 2022 som släpps av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) i en serie om medieutvecklingen. I Sverige är den analoga FM-radion fortfarande den viktigaste plattformen för den kommersiella radion och även för Sveriges Radio. Men den övergripande trenden är att den totala räckvidden för all radio minskar samtidigt som den digitala ljudmarknaden är i stark tillväxt.

Medieutvecklingen har gått fort de senaste decennierna där nya globala digitala aktörer har förändrat förutsättningarna.  För radion ser utvecklingen annorlunda ut. Den analoga FM-radion konsumeras mestadels där lyssnarna finns – i hemmet och i bilen. Ljudkonsumtionen skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Barn, unga och personer upp till 45 år lyssnar mycket på strömmad musik, medan äldre - framför allt - de över 65 år lyssnar på traditionell radio i hemmet. Att lyssna på radio i bilen är fortsatt en viktig plats för personer i alla åldrar. Under pandemin när alla ombads att spendera mer tid i hemmen minskade lyssnandet på kommersiell radio.  Sveriges Radio som har fler av sina lyssnare i hemmen påverkades däremot inte lika mycket.

Samtidigt har de traditionella radioaktörerna, Sveriges Radio, de kommersiella radiobolagen och närradioentusiasterna, fått konkurrens av nya digitala aktörer på ljudmarknaden. Det finns numera även andra mer globala aktörer inom ljudsegmentet. I det sammanhanget blir den nationella radion en liten aktör på en stor spelplan.

Den övergripande trenden är att den totala räckvidden för all radio minskar. Det digitala ljudmedium som är i starkast tillväxt är podcast. Marknaden för podcast beskrivs utförligt i rapportens sista kapitel av Ulrika Facht, medieanalytiker på Nordicom vid Göteborgs Universitet.