Driftstörningar i radio- och tv-nätet

Under sommaren pågår en del arbeten som leder till driftsstörningar i det markbundna radio- och tv-nätet.  På Teracoms hemsida kan du enkelt se vilka  arbeten som är planerade och som kan påverkar driften.