97 medier har ansökt om redaktionsstöd

Årets ansökningsomgång för redaktionsstöd till allmänna nyhetsmedier har stängt och MPRT har fått in 97 ansökningar.

När ansökningsomgången stängde den första september hade MPRT tagit emot 97 ansökningar om redaktionsstöd för år 2022. Ansökningarna kommer nu att handläggas. Därefter ska mediestödsnämnden fatta beslut om fördelningen av årets stöd vid ett sammanträde i december.  Redaktionsstödet lämnas i mån av tillgång på medel.

Redaktionsstödet kan ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Allmänna nyhetsmedier kan exempelvis vara dagstidningar, gratistidningar, webbplatser, poddradio, appar m.m. som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Syftet med stödet är att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling