Ytterligare 76 miljoner i presstöd till nyhetstidningar

Mediestödsnämnden hade årets första sammanträde den 24 februari. Då beslutades om ytterligare 76 miljoner i driftsstöd till nyhetstidningar. Tillsammans med de 581 miljoner som redan fördelats uppgår driftsstödet för 2021 till totalt 657 miljoner till 75 tidningar.

Driftsstöden beslutas i flera steg, där de flesta tidningarna fick sina beslut redan i december. Andra tidningar har mätt sin upplaga under hela 2020 och får därför sitt första beslut eller ett ändringsbeslut i februari baserat på upplagans storlek under hela kalenderåret 2020. Förra året fördelades totalt 618 miljoner, vilket betyder att driftsstödet för 2021 hittills är 39 miljoner högre än förra året.

Nämnden har beslutat om ett återkrav om drygt 2 miljoner kronor från Tempus Press AB i driftsstöd för 2020 för tidningen Tempus. Detta då Tempus upplaga inte når upp till 1 500 prenumeranter. Tempus Press AB har återkallat sin ansökan om driftsstöd för 2021.

-Det är viktigt att pengar endast går till dem som har rätt till stöd och att om det uppdagas att någon fått stöd efter att ha lämnat oriktiga uppgifter så har vi som princip att kräva utbetalt stöd åter, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på myndigheten. 

Mediestödsnämnden avslog på sammanträdet också en begäran om ändring från Ideal Vision AB gällande redaktionsstöd till Nya Dagbladet. Nämnden avslog ansökan om redaktionsstöd den 2 december 2020 eftersom Ideal Vision AB inte hade ett behov av ekonomiskt stöd för utgivningen av tidningen Nya Dagbladet då det redaktionella innehållet i stor utsträckning tas fram av ideella resurser.

-Vi följer regelverket och här har mediet inte uppgett några nya omständigheter eller på annat sätt visat att nämndens beslut i december var felaktigt och därför ska beslutet från december inte ändras, säger Charlotte Ingvar-Nilsson.

Nämnden beslutade även att avslå ansökan om driftsstöd från Tidningen Feministiskt Perspektiv, som har fått driftsstöd sedan 2011. Detta eftersom upplagan inte nådde upp till 1 500 prenumeranter, vilket är ett grundkrav för att få driftsstöd.

För mer information kontakta:
Georg Lagerberg, enhetschef
georg.lagerberg@mprt.se