Regeringen föreslår 123 miljoner till nytt mediestöd

Idag meddelade regeringen att de föreslår en ökning med 123 miljoner kronor till mediestödet för 2022. Pengarna ska gå till det nya stödet för distribution av tidningar som påverkas av Postnords varannandagsutdelning. MPRT har utrett frågan om ett nytt stöd på uppdrag av regeringen tidigare i år och nu blir stödet verklighet.

  - Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt med en fungerande distribution Det är därför bra att staten går in och stöttar tidningsbranschen då den tryckta dagstidningen fortfarande är en betydande källa till nyheter och information, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för MPRT.

Under år 2021 har Postnord påbörjat en övergång till utdelning av post varannan dag. Det påverkar de tidningsläsare som bor i områden där Postnord delar ut tidningar. Efter förändringen kommer dessa läsare inte längre att ha möjlighet att ta del av en daglig tidning. Syftet med stödet är att kompensera leverantörer av nyhetstidningar för de extra distributionskostnader som uppkommer med anledning av att utdelningen av post endast sker varannan dag.