Rapporten Tillgänglig tv finns nu publicerad

MPRT har idag fastställt rapporten Tillgänglig tv som innehåller en beslutsmodell för vilka krav om tillgänglighet som kommer ställas för linjära tv-sändningar och beställ-tv från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023.

Under våren remissbehandlades ett utkast till rapporten. Vissa av de inkomna synpunkterna har bemötts i rapporten men finns också att ta del av i sin helhet på webbplatsen. MPRT kommer nu inom den närmsta tiden fatta beslut om vilka villkor som ska gälla för varje enskild leverantörs tjänster.

Läs och ladda ner rapporten

Ladda ner rapporten och läs mer om arbetet med de nya tillgänglighetskraven här.