Nya tillgänglighetskraven för tv-sändningar träder i kraft

Nu har de nya kraven på att tillgängliggöra tv-sändningar trätt i kraft. Från och med den 1 september 2021 omfattas både linjära tv-sändningar och play-tjänster (beställ-tv) av de nya kraven.

Kraven löper under två år fram till den 31 augusti 2023 och delas in i två perioder. Efter varje period ska leverantörerna av tv-kanaler och play-tjänster både redovisa hur kraven uppfyllts samt visa en handlingsplan hur tillgängligheten ska ökas.

Tillgänglighetskraven innebär att tv-sändningar, inklusive play-tjänster, ska tillgängliggöras genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning eller uppläst text. Kraven omfattar svenska programföretag som sänder program på svenska i marknätet, via satellit eller genom tråd (kabel, webb-tv och iptv) samt play-tjänster (beställ-tv). 

MPRT ställer krav i två nivåer – Särskilda krav och främjandekrav. Leverantörer med särskilda krav ska tillgängliggöra en särskild andel av sitt innehåll. Leverantörer med främjandekrav har ingen bestämd andel utan ska endast främja tillgängligheten till sitt innehåll.

På vår webbplats kan du läsa mer om de nya kraven på tillgänglighet och teknikerna som används.