Nya föreskrifter om årlig redovisning av program med europeiskt ursprung

MPRT har beslutat om nya föreskrifter om årlig redovisning av program med europeiskt ursprung. Föreskrifterna innebär bland annat den som sänder tv och den som tillhandahåller play-tjänster (beställ-tv) ska redovisa sin andel europeiska program till myndigheten senast den 1 mars varje år.

I radio- och tv-lagen finns bestämmelser om att den som sänder tv och den som tillhandahåller play-tjänster ska se till att programutbudet består av en viss andel europeiska program. För tv-sändningar gäller bland annat att mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program av europeiskt ursprung. För play-tjänster gäller att minst 30 procent av katalogen ska utgöras av program med europeiskt ursprung och dessa program ska framhävas. 

De nya föreskrifterna kompletterar radio- och tv-lagen (2010:696) och bygger delvis på riktlinjer från EU-kommissionen. Föreskrifterna träder ikraft den 1 november i år.