Nya föreskrifter för mediestöd beslutade

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu beslutat om nya föreskrifter för mediestöd. Syftet med föreskrifterna är att förtydliga de krav som ställs i den av regeringen beslutade mediestödsförordningen. Bakgrunden är att förordningen har ändrats eftersom det införts ett nytt redaktionsstöd och att det lokala stödet numera kan sökas för flera år.

  -Vi har tagit fram de här nya föreskrifterna på grund av de ändringar som gjordes i mediestödsförordningen 2020. Samtidigt har vi förtydligat vissa krav och begrepp såsom ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” eftersom det är viktigt för oss att ge en bra vägledning och öka förutsägbarheten för de sökande, säger Charlotte Ingvar Nilsson, generaldirektör.

I de nya föreskrifterna tydliggörs att nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap inte ska anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Bedömningen görs dock alltid av det samlade redaktionella innehållet.

Reglerna kring egen titel, självständig redaktion och beräkning av kvantitativa krav för nyetablerade medier förtydligas också.

I arbetet med de nya föreskrifterna har ett förslag först skickats ut för remiss och inkomna synpunkter har behandlats. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.

Läs och ladda ner en digital version av föreskrifterna här nedan. Vill du ha föreskrifterna i tryckt form så kontakta oss via mejl på registrator@mprt.se.

Vid frågor kontakta

Georg Lagerberg, enhetschef
08-580 070 32