Myndigheten har lämnat in sitt remissvar om ett strängare lagkrav för spelreklam.

Myndigheten har lämnat in sitt remissyttrande om förslaget på ett strängare lagkrav för spelreklam. Myndigheten ser i dagsläget svårigheter med att ställa sig bakom förslaget.

- Vi har stor förståelse för folkhälsoskälen bakom förslaget. Samtidigt anser vi att det är bättre att avvakta mer praxis för de regler som gäller i dag innan lagstiftningen skärps, säger generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson.

Du kan läsa myndighetens remissyttrande i sin helhet i länklistan under artikeln.