MPRT välkomnar en ny utredning om det framtida mediestödet

Regeringen har gett Mats Svegfors i uppdrag att utreda det framtida mediestödet. Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen fram till och med 2023. Svegfors uppdrag blir att föreslå förändringar av stöden som kan träda i kraft senast 1 januari 2024.

Under de senaste åren har mediebranschen genomgått stora förändringar. Intäkter har minskat i och med ökad digitalisering, och många annonsörer väljer internetbaserade plattformar framför tidningar. Mot bakgrund av det förändrade medielandskapet har regeringen beslutat att ett nytt press- och mediestöd ska utredas. Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för SvD och vd för Sveriges radio, får uppdraget att dels utvärdera det nuvarande press- och mediestödet, dels ta fram förslag på nya stödformer för framtiden.

-Behovet av ett framtidsinriktat press- och mediestöd är stort. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att vi alla kan få ta del av journalistik av hög kvalitet.  Det är således ett viktigt uppdrag som utredaren Mats Svegfors fått och vi ser verkligen fram emot att få ta del av hans förslag, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för MPRT.

Idag finns det två former av ekonomiskt stöd som nyhetsmedier kan söka - presstöd och mediestöd. Dessa ekonomiska stöd från staten finns för att främja en mångfald av nyhetsmedier både på en nationell och lokal nivå samt stärka närvaron av medier även i svagt bevakade områden i landet. Presstödet är ett rättighetsstöd, det vill säga att om tidningen uppfyller alla kriterier får den alltid stöd, medan mediestödet delas ut i mån av medel.