Medieombudsmannen prövar nu privatlivsfrågor för Public service-företagen och TV4:s kanaler

Från den 1 januari 2021 är det Medieombudsmannen och inte granskningsnämnden som prövar frågan om intrång i privatlivet för sändningar i Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Från den 1 februari gäller detsamma för C More och TV4:s kanaler. Granskningsnämnden prövar fortfarande frågan om intrång i privatlivet vad gäller sändningar i de kanaler som inte är anslutna till det medieetiska systemet.

När programbolagen SVT, SR, UR, TV4 och C More nu har anslutit sig till det medieetiska självregleringssystemet så har villkoret om respekt för den enskildes privatliv tagits bort ur deras sändningstillstånd. Detta innebär att frågor om intrång i privatliv numera prövas av Medieombudsmannen istället för granskningsnämnden för radio och tv för ovanstående tv-kanaler. Granskningsnämnden prövar även fortsättningsvis sändningar i dessa kanaler mot kravet på opartiskhet, saklighet, otillbörligt gynnande och mediets genomslagskraft.

Medieombudsmannen prövar sedan tidigare frågor som gäller kränkningar vid publicering i tryckta tidningar och på webbplatser.

Bakgrund - Granskningsnämnden för radio och tv (GRN)

Granskningsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom MPRT som prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i sändningstillstånden och radio- och TV-lagen. Nämnden prövar bland annat frågor som rör opartiskhet och saklighet och antalet anmälningar har ökat över tid - 2020 fick myndigheten in 2774 anmälningar.