Driftsstöd för 2021 är nu fastställt

Mediestödsnämnden har beslutat om slutliga driftsstöd för 2021. Det är 76 nyhetstidningar som får dela på 678 miljoner kronor, vilket är den högsta summan av utbetalat driftsstöd hittills.

Att årets driftsstöd är på rekordnivåer beror bland annat på att fyra nya tidningar har kommit in i systemet. Driftsstödet är det största statliga stödet till nyhetsmedier och fördelas årligen till de nyhetstidningar som uppfyller kraven för att kunna få stöd. Driftsstödet är ett rättighetsstöd och får användas till kostnader förknippade med utgivningen.

Ansökningsomgången för driftsstöd 2022 pågår just nu och stänger den 15 oktober 2021.