Ändring av tillgänglighetskrav för play-tjänsterna HBO Max och Viaplay

MPRT beslutade om nya krav på tillgänglighet för play-tjänster (beställ-tv) i juni 2021. Kraven innebar att alla svenska program skulle textas på svenska. Efter att Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och HBO Nordic AB begärt ändring av beslutet för sina play-tjänster har MPRT efter övervägande beslutat att ändra kraven till att program på svenska som riktar sig till små barn inte behöver textas.

HBO Nordic AB begärde att få kraven ändrade till att inga barnprogram på svenska skulle behöva textas, alternativt att program till en yngre målgrupp inte skulle behöva textas. NENT begärde att få kraven ändrade till att textning av program på svenska endast ska gälla program riktade till barn över fem års ålder. MPRT gör bedömningen att både vuxna och barn med en hörselnedsättning har behov av textade program. Däremot får man anse att huvuddelen av de barn som inte har börjat skolan inte heller har den läskunnighet som krävs för att tillgodogöra sig textning. Eftersom det är första gången som myndigheten ställer tillgänglighetskrav på play-tjänsterna så bedömer MPRT att kraven på textning för program riktade till barn under sex års ålder kan undantas för denna beslutsperiod. En ny bedömning får göras inför nästa beslutsperiod som inleds 1 september 2023.

Fakta om playtjänster

Viaplay är en playtjänst från NENT

HBO Max (Norden) är en playtjänst från HBO Nordic AB. Tjänsten hette tidigare HBO Nordic.