126 medier ansökte om redaktionsstöd

När ansökningsomgången för redaktionsstöd 2021 stängde sista maj så hade MPRT tagit emot 126 ansökningar om redaktionsstöd från nyhetsmedier. Ansökningarna kommer nu att handläggas och mediestödsnämnden kommer sedan att fatta beslut i oktober 2021.

Redaktionsstödet kan ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Under 2020 införde Regeringen vissa lättnader i kriterierna för att kunna få stöd. En del av dessa gäller även för 2021 års ansökan. Bland annat så räcker det att man kommer ut 15 gånger per år och har minst 40 % redaktionellt innehåll. Dessutom återinfördes bestämmelsen som gör det möjligt för en del av en radio- eller tv kanal att ta emot stöd om den delen är ett allmänt nyhetsmedium. Det är däremot inte möjligt att bevilja stöd för medier som har driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524).