Ytterligare krisstöd till nyhetsmedier

Den 8 maj berättade regeringen att 500 miljoner kronor i ett nytt stöd till allmänna nyhetsmedier ska lanseras till följd av coronakrisen. Detta är utöver de 200 miljoner kronor i krisstöd till nyhetsmedier som regeringen aviserat tidigare.

De 500 miljonerna ska fördelas inom ett nytt stöd till allmänna nyhetsmedier, som såväl tryckta som digitala nyhetsmedier ska kunna söka. Kulturdepartementet arbetar nu med hur stödet ska utformas och att ta fram ett regelverk. När vi på myndigheten får mer information om det nya krisstödet kommer vi att förbereda en ansökningsomgång och berätta mer om vilka som kan söka stödet och hur ansökan ska göras. I länklistan nedan kan läsa mer om arbetet med det nya tillfälliga distributionsstödet samt de övriga delarna i krisstödet till nyhetsmedier, om 200 miljoner kronor, som regeringen meddelade tidigare.