Välkommen till nya mprt.se

Illustration där en bild av den gamla webbens startsida har en stor reva i sig. Bakom bilden skymtas en bild av den nya webbplatsen.

Nu byter vi utseende på vår webbplats www.mprt.se då vi lämnar en gammal plattform och går till en ny modern och tekniskt uppdaterad plattform. Det innebär att du nu möts av ett nytt utseende och struktur. Men vi tror att du snabbt kommer att lära dig att hitta även på den nya webbplatsen.

För att underlätta för dig som kanske har gamla länkar du använder så har vi försökt lägga så många automatiska omdirigeringar från gamla adresser till nya som möjligt, så att du slipper mötas av döda länkar. Alla sidor på vår gamla webb har dock inte en motsvarande sida den nya webbplatsen, men du kommer i så fall dirigeras till närliggande sida.

Vi kommer fortsätta att utveckla och förbättra webben under hösten och vintern både vad det gäller innehåll och funktioner.

Kort om den nya webbplatsen

På startsidan hittar du tre tydliga ingångar:

  • För er som vill anmäla program till granskningsnämnden
  • För er som sänder och publicerar i media (söka tillstånd, registrera sändningar, söka utgivningsbevis mm)
  • För er som söker press- eller mediestöd

Under dessa tre ingångar hittar du länkar till fler viktiga eller aktuella sidor, samt pressmeddelanden och nyheter.

När du klickar dig vidare in på någon av de stora ingångarna så kommer du till huvudsidan för det området, där hittar du länkar till både undersidor och relaterade sidor.

Medieutveckling - det nya navet

Området som vi kallar Medieutveckling är vårt nya nav när det kommer till analyser av medieutvecklingen, sammanställningar och statistik från vår egen verksamhet.

Nytt webbdiarium

Vi lanserar även ett nytt webbdiarium med nya webbplatsen som kommer vara kontinuerligt uppdaterat. Du kommer alltid åt webbdiariet tillsammans med tillståndsregistret och våra e-tjänster i sidhuvudet på webbplatsen. Vi har samlat alla tre tjänsterna under ”Självservice”.

Ny e-tjänst för att anmäla program

En nyhet i och med att vi lanserar en ny webbplats är att vi flyttar över funktionen att anmäla program till GRN till en e-tjänst. När en anmälan skickas in via e-tjänsten så får du nu ett kvittonummer som du själv kan söka efter sitt ärende för att se status och beslut. Vi kommer inte längre att skicka ut besluten per mejl till dig.