Riksrevisionen granskar granskningsnämnden för radio och tv

Riksrevisionen har meddelat att de under 2020 förbereder en granskning av granskningsnämnden för radio och tv:s granskning av public service.

I Riksrevisionen granskning ska de bland annat titta på om arbetet vid den självständigt beslutande granskningsnämnden är ändamålsenligt, effektivt och leder till rättelser hos programföretagen. Granskningen avser tillståndsperioden 2014-2019.

Förutom Myndigheten för press, radio och tv, där granskningsnämnden ingår, omfattas även regeringen och Regeringskansliet av granskningen.

Läs mer om granskningen på Riksrevisionens webbplats.