Nu kan tidningar med driftsstöd ansöka om direkt utbetalning

Tidningar som beviljats driftsstöd för 2020 kan nu ansöka om att den del av stödet som ännu inte betalas ut ska betalas ut i förskott.

Normalt sett betalas driftsstödet ut med en tolftedel varje månad. Som en del av regeringens krisåtgärder till följd av coronakrisen har en ändring gjorts av presstödsförordningen som möjliggör att driftsstödet för perioden juni-december 2020 ska kunna betalas ut i förskott. Ändringen träder i kraft den 18 maj.

För att få driftsstödet utbetalt i förskott ska tidningarna lämna in en ansökan till myndigheten. Därefter fattar myndigheten beslut om stöd kan utbetalas i förskott.

Ansökan görs på blanketten nedan och skickas till elin.loow@mprt.se