Nu är det avgjort – Telia tillhandahåller beställ-tv

I februari fann Kammarrätten i Stockholm att tjänsterna Play och Filmbutiken, som Telia Sverige AB (Telia) tillhandahåller är beställ-tv i radio- och tv-lagens mening. Telia överklagande domen. Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd och kammarrättens dom står därför fast.

Frågan har främst varit om Telia är en sådan leverantör av medietjänster som avses i radio- och tv-lagen. Kammarrätten ansåg att Telia har ett redaktionellt ansvar för Play och Filmbutiken. Bolaget har genom avtal med programföretag aktivt valt innehållet i tjänsterna och har därmed faktisk kontroll över programvalet. Telia har också faktisk kontroll över hur tjänsterna struktureras. Telia är därför en leverantör av medietjänster.

Bakgrund

Beställ-tv är en tjänst där en leverantör av medietjänster tillhandahåller allmänheten tv-program på begäran av användaren, vid en tidpunkt användaren väljer och från en katalog med program som leverantören valt ut.

En leverantör av medietjänster har det redaktionella ansvaret för valet av innehåll ibland annat en beställ-tv-tjänst och avgör hur tjänsten ska struktureras.

Beställ-tv omfattas av radio- och tv-lagen och leverantören ska bland annat se till att barn inte kan se program med verklighetstroget våld, t.ex. genom att ha olika former av barnlås.