Myndigheten för press, radio och tv:s beslut om tillstånd att sända tv har överklagats

Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) beslut om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv (dnr 19/02700) har överklagats av tre programbolag. Överklagandena gäller programtjänsterna BBC Brit (BBC Studios Distribution Ltd), Boomerang och Cartoon Network (Turner Broadcasting System Europe Ltd) samt Disney Junior och Disney Channel (The Walt Disney Company Ltd). Överklagandena har nu lämnats över till förvaltningsrätten.

MPRT har efter att ha tagit del av överklagandena inte funnit skäl att ändra sitt beslut.

Överklagandena har kommit in i rätt tid och myndigheten har lämnat över dem till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. MPRT har begärt att överklagandena ska handläggas snabbt med hänsyn till att det rör samtliga programbolags yttrandefrihetsrättsliga möjlighet att sända tv.

Vad innebär ett överklagande för de som fått respektive inte fått tillstånd?

Överklagandet innebär att beslutet, efter en prövning i förvaltningsrätten, kan komma att ändras till fördel respektive nackdel för en eller flera programtjänster.

Myndighetens beslut om tillstånd att sända tv gäller dock omedelbart från beslutsdagen. Det innebär att programbolagen har möjlighet att börja sända de 48 programtjänster som MPRT gett tillstånd för från den 1 april 2020, om förvaltningsrätten inte hunnit pröva överklagandena.

För de programtjänster vars tillstånd  upphör den 31 mars 2020 finns ingen rätt att få fortsätta sändningarna under den tid som målen om överklagandena pågår.

För mer information kontakta

Eva Bengtsson Åström, 08-580 070 24

Therese Köster, 08-580 070 27