Lämna synpunkter på uppdraget om att synka tillståndsperioderna för kommersiell radio

Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio. Nu finns det möjlighet att ge era synpunkter på behovet av synkronisering.

Regeringsuppdraget innebär att vi ska analysera behovet av att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio för att öka effektiviteten och förutsebarheten för radioföretag med verksamhet i Sverige. I uppdraget ingår att analysera på vilka sätt en synkronisering kan uppnås och beskriva konsekvenserna av olika alternativ. Om vi kommer fram till att det finns behov av ändrad lagstiftning ska författningsförslag lämnas.

Det finns ny möjlighet att ge oss era synpunkter på behovet av en synkronisering, på vilka sätt en synkronisering kan uppnås och konsekvenserna av olika alternativ. 

Synpunkterna skickas till registrator@mprt.se senast den 17 december 2020. Ange diarienummer 20/05285.

Era synpunkter kan komma att redovisas i vår rapport. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 februari 2021.