En möjlighet att lämna synpunkter inför nya riktlinjer från Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen förbereder nya riktlinjer som gäller videodelningsplattformar och främjande av europeisk produktion. Det finns nu en möjlighet att lämna synpunkter på hur riktlinjerna bör utformas. Senaste dag för att lämna synpunkter är den 13 mars.

Läs mer på kommissionens webbplats

Bakgrund 

I höst ska ändrade bestämmelser i ett direktiv om audiovisuella medietjänster vara genomförda i medlemsstaterna.

En ändring är att direktivet kommer att omfatta så kallade videodelningsplattformar, det vill säga tjänster där användare kan ladda upp videor. För att anses som en videodelningsplattform ska tjänsten, en särskiljbar del av tjänsten eller en väsentlig funktion i tjänsten ha som huvudsakligt syfte att tillhandahålla allmänheten användargenererade videor. Enkäten från kommissionen gäller hur man ska avgöra om en väsentlig funktion i tjänsten har syftar till att tillhandahålla videor.

En annan ändring är att beställ-tv-tjänsters kataloger ska innehålla minst 30 procent europeisk produktion och att dessa produktioner ska framhävas. Tjänster med låg omsättning eller liten publik undantas. Kommissionens enkät gäller hur man ska beräkna andelen och vad som ska anses vara låg omsättning eller liten publik.