Dina synpunkter på digitala tjänster behövs för att stifta nya lagar!

Europeiska kommissionen vill ha in dina synpunkter på digitala tjänster och online-plattformar för att utforma framtidens lagstiftning.

Som en del av den europeiska digitala strategin har Europeiska kommissionen tillkännagett ett nytt ”Digital Services Act” paket, det vill säga ny lagstiftning som ska stärka den inre marknaden för digitala tjänster och främja innovation och konkurrenskraft i den europeiska onlinemiljön.

Nu har kommissionen publicerat ett frågeformulär för att få in synpunkter, fakta och data, för att kunna utforma den framtida regleringen av digitala tjänster. Alla intresserade parter kan svara, till exempel företag, online-plattformar och akademiker.