Bauer Media börjar sända digitalradio

MPRT meddelade 21 nationella och 4 lokala/regionala tillstånd att sända kommersiell digital radio redan 2014. Bauer och NRJ haruppskov med sändningsstarten till mitten av 2020 och utbyggnaden av sändningsområden ska ske etappvis. De nuvarande tillstånden gäller till och med 30 september 2022.

Dokument och länkar