Ny bok om digitalisering av medierna

I samband med Unesco-konferensen i Göteborg som inleds idag så släpps en ny bok om digitaliseringen av medierna. I boken "Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy" (JMG 2019) sätter Ulla Carlsson fokus på en allt mer angelägen demokratifråga, nämligen medie- och informationskunnigheten (MIK) bland medborgarna. Boken, som gör nedslag i forskningen, politiken och praktiken, samlar ett antal artiklar som beskriver utmaningar både på ett allmänt och internationellt plan samt med ett särskilt fokus på Sverige.

Digitaliseringen inleddes med en utbredd optimism kring internets möjligheter, inte minst som en demokratisk kraft. Idag ser vi allt fler problem. En ständig kamp för ett fritt öppet och säkert internet – mot övervakning, kontroll och censur. Dessutom saknar ännu hälften av jordens befolkning tillgång till internet.

– Problemen rör balansen mellan integritet och säkerhet och förtroende-/trovärdighetsfrågor. Det handlar om yttrandefrihetens gränser, om etik och om moral, ytterst om demokrati, säger Ulla Carlsson, som sedan 2015 är Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, placerad på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Unesco-konferens

Boken lanseras under den globala Unesco-konferensen i Göteborg den 24-25 september. Konferensen som går under namnet ”MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered” väntas samla drygt 400 deltagare från 80 länder.

Du kan läsa mer om boken på JMGs webbplats, där du också kan ladda ner den gratis i pdf-format. Du kan även ladda ner den direkt i länken nedan.