Dags att ansöka om driftsstöd för 2020

Snart öppnar ansökan om driftsstöd för 2020! Ansökningen kommer att vara öppen från den 1 oktober till den 24 oktober 2019.

Ansökan görs i vår e-tjänst. Du kan läsa mer om hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och viktiga datum på vår webbplats.

Bakgrund driftsstöd

Driftsstödet är den största delen av presstödet och ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för vilket ska redovisas till nämnden.