Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under  2021 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

13 träffar
 • Svenskarna väljer professionella nyhetsmedier i kristider

  Nyhetskonsumtionen ökade kraftigt under pandemins första år och visar inga tecken på att avta, det visar 2021 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har svenskarnas konsumtion av nyheter uppnått nya rekordnivåer enligt preliminära resultat. 

  Nyhet
 • Snart upphävs föreskrifter om standarder för radio och tv

  MPRT avser att inom kort upphäva Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 2005:1) om sändningsstandarder och viss utrustning för mottagning av radio- och tv-tjänster.

  Nyhet
 • Lagändringar gällande radio och tv

  Riksdagen har beslutat om ändringar i radio- och tv-lagen och om en lag med tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio.

  Nyhet
 • Öppna kanalen ska sträva efter vidast möjliga yttrandefrihet

  Dagens Nyheter har nyligen publicerat en artikel 2022-05-06 under rubriken ”Bannlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen - ”Kremls narrativ”. I denna artikel lyfts aspekter av vår yttrandefrihet och hur långtgående den får vara.

  Nyhet
 • Rapport om mekanism för opartisk tvistlösning ute för remiss

  Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en opartisk mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar. Uppdraget omfattar plattformar som lyder under svensk jurisdiktion.

  Nyhet
 • Ny rapport om tillgängligheten till medier

  Utbudet av medier med tillgängligt innehåll för personer med funktionsnedsättning har länge varit begränsat men har börjat växa de senaste åren. Men för att för att öka tillgängligheten till medier finns det fortfarande flera olika områden som måste förbättras. Det visar vår nya rapport ”Medietutveckling 2022 – Medietillgänglighet”.

  Nyhet
 • Sista veckan att lämna synpunkter om European Media Freedom Act

  European Media Freedom Act är ett initiativ till en lag om mediefrihet. Lagens syfte är att se till att EU:s mediemarknad ska fungera bättre genom att förbättra rättssäkerheten och att undanröja hinder på den inre marknaden. Nu har du chans att lämna dina synpunkter i ett offentligt samråd fram till den 25 mars 2022.

  Nyhet
 • Utredning om sammanslagning av mediemyndigheter

  Idag meddelade regeringen att de tillsätter en utredning som ska se över konsekvenserna av att slå samman de två mediemyndigheterna Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv. Utredningen inleds 1 april och ska redovisas 15 augusti 2022.

  Nyhet
 • Vissa ryska kanaler hindras att sändas inom EU

  Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

  Nyhet
 • Vad gäller för ryska kanaler i Sverige

  Med anledning av det rådande läget i Ukraina får Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) en del frågor kring vad som gäller för ryska kanaler i Sverige och om det finns möjlighet att dra in deras rätt att sända tv.  

  Nyhet