Nyhetsrum

I vårt nyhetsrum kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden som rör frågor om medier och medieutveckling. Våra pressmeddelanden publiceras i vårt pressrum på ViaTT. Här kan du även prenumerera på våra pressmeddelanden.

För att komma till vårt pressrum och prenumerera på våra pressmeddelanden: klicka här

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

27 träffar
 • Stöd för fortsatt utdelning av tidningar varje dag i hela landet

  Idag beslutade regeringen om hur ett nytt stöd för tidningsdistribution ska utformas med anledning av Postnords övergång till utdelning av post varannan dag. Stödet är tänkt att kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna fortsätta dela ut tidningen varje dag.

  Nyhet
 • Ny kulturminister utsedd

  Vid Regeringsskiftet den 30 november 2021 så meddelades statsråden för den nya regeringen. Den nya regeringen består av 22 statsråd där bland annat Jeanette Gustafsdotter utsågs till ny kulturminister. Hon efterträder Amanda Lind.

  Nyhet
 • Tillsyn av samarbeten inom kommersiell radio är avslutad

  Myndigheten för press, radio och tv har undersökt ägar- och avtals­förhållanden hos de aktörer som har tillstånd att sända analog kommersiell radio.

  Nyhet
 • Förändringar i föreskrifter om presstöd

  MPRT har beslutat om vissa ändringar i föreskrifterna (2016:1) om presstöd

  Nyhet
 • Konferens: Gör din nyhetswebb tillgänglig för alla!

  Den 3 december anordnar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i samarbete med MPRT en digital halvdagskonferens för dig som jobbar i mediebranschen.

  Nyhet
 • Nya föreskrifter om årlig redovisning av program med europeiskt ursprung

  MPRT har beslutat om nya föreskrifter om årlig redovisning av program med europeiskt ursprung. Föreskrifterna innebär bland annat den som sänder tv och den som tillhandahåller play-tjänster (beställ-tv) ska redovisa sin andel europeiska program till myndigheten senast den 1 mars varje år.

  Nyhet
 • Ändring av tillgänglighetskrav för play-tjänsterna HBO Max och Viaplay

  MPRT beslutade om nya krav på tillgänglighet för play-tjänster (beställ-tv) i juni 2021. Kraven innebar att alla svenska program skulle textas på svenska. Efter att Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och HBO Nordic AB begärt ändring av beslutet för sina play-tjänster har MPRT efter övervägande beslutat att ändra kraven till att program på svenska som riktar sig till små barn inte behöver textas.

  Nyhet
 • MPRT välkomnar en ny utredning om det framtida mediestödet

  Regeringen har gett Mats Svegfors i uppdrag att utreda det framtida mediestödet. Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen fram till och med 2023. Svegfors uppdrag blir att föreslå förändringar av stöden som kan träda i kraft senast 1 januari 2024.

  Nyhet
 • Myndigheten har lämnat in sitt remissvar om ett strängare lagkrav för spelreklam.

  Myndigheten har lämnat in sitt remissyttrande om förslaget på ett strängare lagkrav för spelreklam. Myndigheten ser i dagsläget svårigheter med att ställa sig bakom förslaget.

  Nyhet
 • Förändringar i kanalutbudet i din tv

  Från oktober går TV6 från att vara en fri-tv-kanal till att bli en betalkanal. TV6 är en kommersiell kanal som ägs av Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och som kommersiell aktör får de själva bestämma om en kanal ska sändas fritt eller inte.

  Nyhet