Nyhetsrum

I vårt nyhetsrum kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden som rör frågor om medier och medieutveckling. Våra pressmeddelanden publiceras i vårt pressrum på ViaTT. Här kan du även prenumerera på våra pressmeddelanden.

För att komma till vårt pressrum och prenumerera på våra pressmeddelanden: klicka här

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

14 träffar
 • Nytt avslag för NENT :s Viasat-kanaler

  Myndigheten för press, radio och tv har i dag avslagit ansökan från Nordic Entertainment Group UK Ltd (NENT) om tillfälliga sändningstillstånd för fem kanaler i marknätet.

  Nyhet
 • Tillfälliga sändningstillstånd för Viasat-kanaler

  Myndigheten för press, radio och tv har beslutat att ge tillfälliga sändningstillstånd i marknätet för fem kanaler för Nordic Entertainment Group UK Ltd (NENT). Tillstånden gäller som längst till och med den 25 december 2019.

  Nyhet
 • Remissvar gällande En moderniserad radio- och tv-lag

  MPRT har tagit del av betänkandet "En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet" (SOU 2019:39). MPRT tillstyrker de förslag som utredningen lämnar och delar dess bedömningar i stort.

  Nyhet
 • Dags att ansöka om driftsstöd för 2020

  Snart öppnar ansökan om driftsstöd för 2020! Ansökningen kommer att vara öppen från den 1 oktober till den 24 oktober 2019.

  Nyhet
 • Ny bok om digitalisering av medierna

  I samband med Unesco-konferensen i Göteborg som inleds idag så släpps en ny bok om digitaliseringen av medierna. I boken "Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy" (JMG 2019) sätter Ulla Carlsson fokus på en allt mer angelägen demokratifråga, nämligen medie- och informationskunnigheten (MIK) bland medborgarna. Boken, som gör nedslag i forskningen, politiken och praktiken, samlar ett antal artiklar som beskriver utmaningar både på ett allmänt och internationellt plan samt med ett särskilt fokus på Sverige.

  Nyhet
 • MPRT deltar på UNESCO-konferens om MIK

  Nästa vecka, den 24-25 september, anordnar Unesco en konferens i Göteborg på temat medie- och informationskunskap (MIK). Konferensen som går under namnet ”MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered” väntas samla drygt 400 deltagare från 80 länder och MPRT är en av deltagarna.

  Nyhet
 • Mediefrågor i budgeten för 2020

  Idag överlämnade regeringen sitt förslag till ny statsbudget för 2020. De budgetförändringar som främst påverkar MPRT är höjningen av press- och mediestödet.

  Nyhet
 • Ny rapport om mediekonsumtion

  I vår nya rapport Medieutveckling 2019 - Mediekonsumtion, kan du läsa om hur svenskarnas mediekonsumtion fortsätter att förändras och att åldersklyftorna ökar. De yngre blir allt mer digitala i sin konsumtion och de äldre är fortfarande huvudsakligen kvar i de mer traditionella medierna.

  Nyhet
 • 2018 års AV-utredning har lämnat sitt förslag till regeringen

  Den särskilda utredaren överlämnade fredagen den 16 augusti sitt betänkande En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) till kulturdepartementet.

  Nyhet
 • Information inför ansökan om sändningstillstånd hösten 2019

  Samtliga tillstånd att sända marksänd tv upphör den 31 mars 2020. Myndigheten för press, radio och tv kommer under hösten 2019 att lysa ut ledigt sändningsutrymme. Inför kommande utlysning har en strategi tagits fram som tar upp villkor och förutsättningar inför ansökan om sändningstillstånd.

  Nyhet