Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under  2021 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

106 träffar
 • Lokal journalistik får 140 miljoner i stöd

  Den 19 maj 2021 fattade mediestödsnämnden beslut om stöd för lokal journalistik. Totalt beviljas 245 ansökningar stöd om ca 140 miljoner kronor. Dessutom beviljas 93 av ansökningarna stöd för tre år.

  Pressmeddelande
 • Ny rapport ger en överblick över en mediepolitik i förändring

  Idag publicerar Myndigheten för press, radio och tv sin årliga rapport Mediepolitik 2021 som är en del av rapportserien Medieutveckling. I rapporten ger vi en överskådlig bild av både den svenska och europeiska mediepolitiken och om hur regelverken nu förändras för att ligga i fas med mediernas utveckling och vår övergång till digital konsumtion.

  Pressmeddelande
 • SVT:s redovisning av covid-19-statistik frias

  Granskningsnämnden friar ett inslag i SVT:s Rapport om antalet smittade och avlidna i covid-19. Enligt nämnden innebar inte det sätt som SVT redovisade den aktuella statistiken på att inslaget blev osakligt.

  Pressmeddelande
 • Två inslag i SVT fälls – felaktigheter korrigerades inte tillräckligt

  Granskningsnämnden fäller inslag i Aktuellt respektive Corona Special som sändes i SVT i december 2020. Inslagen innehöll felaktigheter och nämnden anser att de rättelser som sändes inte korrigerade felaktigheterna tillräckligt.

  Pressmeddelande
 • Granskningsnämndens senaste beslut

  Granskningsnämnden för radio och tv har idag beslutat i sju ärenden. Nämnden fäller ett inslag och friar övriga sex ärenden.

  Pressmeddelande
 • Myndigheten för press, radio och tv medverkar i den nationella satsningen Demokratin 100 år

  Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år skriver Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) nu på Deklarationen för en stark demokrati i dialog med kommittén Demokratin 100 år. Myndigheten kommer att genomföra en rad olika kunskapshöjande insatser och aktiviteter. Syftet är att stärka demokratin genom att verka utifrån de mediepolitiska målen; att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet.

  Pressmeddelande
 • Nu kan nyhetsmedier söka redaktionsstöd

  Myndigheten för press, radio och tv öppnar nu en ansökningsomgång för redaktionsstöd till allmänna nyhetsmedier. Stödet kunde sökas för första gången i september ifjol och är en del av mediestödet.

  Pressmeddelande
 • Myndigheten för press, radio och tv föreslår nya stödformer för distribution av tidningar

  Mprt föreslår att ett nytt stöd ska lämnas till vissa tidningar som påverkas när Postnord går över till varannandagsutdelning. Kostnaden bedöms uppgå till ca 130 miljoner kronor per år. Stödet ska gälla under en femårsperiod. Mprt föreslår även att fler typer av nyhetstidningar ska kunna ta del av det befintliga distributionsstödet.

  Pressmeddelande
 • TV4 riskerar en avgift på 125 000 för felaktiga annonsavbrott

  Granskningsnämnden fäller TV4 i två ärenden på grund av annonsavbrott i långfilmer och bolaget riskerar nu en avgift på 125 000 kronor.

  Pressmeddelande
 • Granskningsnämndens senaste beslut

  Granskningsnämnden för radio och tv har idag beslutat i fyra ärenden, samtliga inslag och program friades av nämnden.

  Pressmeddelande