Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under hösten 2020 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

83 träffar
 • TV4 sände ett program som redan fällts av granskningsnämnden

  Tidigare i år fällde granskningsnämnden TV4 för en sändning av ett avsnitt av programserien Dr Phil. Enligt nämnden stred programmet mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Nu fälls TV4 ännu en gång efter att ha repriserat det aktuella avsnittet.

  Pressmeddelande
 • Granskningsnämnden är enig med Kammarrätten – Telia tillhandahåller beställ-tv

  Granskningsnämnden har beslutat att tjänsterna Play och Filmbutiken som tillhandahålls av Telia Sverige AB är beställ-tv. Nämnden gör samma bedömning som Kammarrätten som i februari 2020 meddelade sitt beslut i samma fråga.

  Pressmeddelande
 • Morgonstudion i SVT fälls

  Granskningsnämnden fäller ett kort nyhetsinslag i Morgonstudion för en osaklig rubriksättning.

  Pressmeddelande
 • 30 miljoner i stöd till nyhetsmedier för digital utveckling

  Mediestödsnämnden har beslutat att fördela ca 30 miljoner kronor i innovations- och utvecklingsstöd till 30 olika nyhetsmedier.

  Pressmeddelande
 • Två lediga sändningstillstånd för marksänd tv - nu har ansökan öppnat

  Nu är det möjligt att ansöka om tillstånd att få sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Det gäller två lediga tillstånd i sd-kvalitet. Det ena tillståndet gäller dygnet runt. Det andra tillståndet gäller mellan klockan 18.00 och 06.00. Ansökningsperioden är från 22 oktober till 17 november 2020.

  Pressmeddelande
 • Ny rapport: Nytt bottenår för dagspressen - under 2019 sjönk tidningsföretagens försäljning med omkring 1 miljard kronor

  Den svenska mediemarknaden, som redan innan 2020 präglades av en allt tuffare global konkurrens, gjorde en tvärnit i pandemins spår. Sämst rustad var dagspressen som gick in i 2020 med sämsta året hittills i ryggen. Det visar siffror från vår nya rapport "Medieutveckling 2020 - Medieekonomi" som publiceras idag. Rapporten analyserar de svenska medieföretagens bokslut för 2019, men tar också en titt på hur reklammarknaden har utvecklats under det första halvåret 2020. Medieekonomi är skriven av Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

  Pressmeddelande
 • 217 medier ansöker om redaktionsstöd

  När ansökningsomgången för det nya redaktionsstödet stängde hade totalt 217 ansökningar kommit in. Bland ansökningarna finns både dagstidningar och magasin, men även radio- och tv-kanaler och webbaserade medier. Ansökningarna ska nu handläggas och beslutas av mediestödsnämnden i december.

  Pressmeddelande
 • Svenskarnas nyhetskonsumtion har ökat under corona-pandemin

  Den pågående corona-pandemin har bidragit till en ökad efterfrågan på nyheter. Vår nya rapport "Svenska nyhetsvanor 2020 - i normaltider och kristider" visar att allt fler svenskar har tagit del av nyhetssändningar i radio, tv och på morgontidningarnas nyhetssajter. Störst ökning av nyhetsanvändningen har skett på public service-mediernas och TV4:s nyhetssajter.

  Pressmeddelande
 • UR fälls för ensidiga program om Hare Krishna och Tibet

  Granskningsnämnden fäller dokumentären Historien om Hare Krishna och tre delar av programserien Himalaya – granne med molnen som sändes i Kunskapskanalen tidigare i år. Båda sändningarna strider mot kravet på opartiskhet.

  Pressmeddelande
 • Nyhetstidningar får tillbaka 40 procent av sitt bortfall av annonsintäkter

  Mediestödsnämnden har beslutat att fördela 150 miljoner kronor till 217 tryckta nyhetstidningar. Stödet lämnas som kompensation för det bortfall av annonsintäkter som spridningen av sjukdomen covid-19 fört med sig.

  Pressmeddelande