Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT. Prenumerera genom att klicka här

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

86 träffar
 • Erga stöder förslaget om en ny Mediefrihetsförordning (EMFA)

  Den 25 november 2022 presenterade Erga sin hållning gällande EU-kommissionens förslag till en europeisk reglering om mediefrihet (EMFA). Detta innebär att Erga stödjer det stora lagstiftningsprojekt som syftar till att skydda mediernas frihet, mångfald och oberoende samt säkerställa en välfungerande inre marknad för medier i EU.

  Nyhet
 • Ljudet blir en allt viktigare del av mediekonsumtionen

  Teknikutveckling, nya tjänster och nya konsumentbeteenden gör att ljudet är på frammarsch. I Sverige är den analoga FM-radion fortfarande den viktigaste plattformen för den kommersiella radion och även för Sveriges Radio.

  Nyhet
 • Utlandsspioneri blir ett tryck- och yttrandefrihetsbrott

  En ändring av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har beslutats av riksdagen med syfte att stärka skyddet för hemliga uppgifter inom internationella samarbeten, som till exempel EU, Nato och FN. Lagändringen syftar även till att täppa till luckor i den svenska spionerilagstiftningen.

  Nyhet
 • Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter avseende standarder för digital tv

  Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) behöver ta ställning till om det behövs föreskrifter för genomförandet av den så kallade europeiska kodexen och i så fall vilka föreskrifter som behövs. MPRT har därför tagit fram en promemoria med förslag på föreskrifter som handlar om interoperabilitet för digital tv-utrustning för konsumenter.

  Nyhet
 • EU föreslår en ny reglering om mediefrihet

  Europeiska kommissionen har nu föreslagit en ny reglering om mediefrihet, European Media Freedom Act (EMFA), som syftar till att skydda mediernas mångfald och oberoende. Den föreslagna regleringen kommer kräva att medlemsländerna, vissa digitala plattformar och medieföretagen själva på olika sätt respekterar mediefriheten, ökar transparensen och bättre skyddar journalister.

  Nyhet
 • IMY klar med granskning av söktjänst som offentliggör känsliga personuppgifter

  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar nu en reprimand och ett föreläggande mot en söktjänst på webben som innehåller uppgifter om individer som tvångsvårdats på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Tjänsten har ett utgivningsbevis som utfärdats av oss på Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

  Nyhet
 • Mediekonsumtionen är fortsatt på en högre nivå än innan pandemin

  Mediernas roll och funktion har betytt extra mycket för oss under de två åren som pandemin har pågått. Det visar vår senaste rapport Medieutveckling 2022 - Mediekonsumtion. Tiden vi spenderar på medier fortsätter ligga på en högre nivå än innan pandemin. Under 2021 minskade den med sju minuter jämfört med året innan men den stannar ändå kvar på en högre nivå än tidigare uppmätta år.

  Nyhet
 • MPRT har förlängt tillstånden för digital kommersiell radio

  MPRT har förlängt tillstånden att sända digital kommersiell radio från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 juli 2026.Tillståndshavarna för digital kommersiell radio ansökte om förlängning av samtliga nu gällande tillstånd, totalt 24 stycken.

  Nyhet
 • 97 medier har ansökt om redaktionsstöd

  Årets ansökningsomgång för redaktionsstöd till allmänna nyhetsmedier har stängt och MPRT har fått in 97 ansökningar.

  Nyhet
 • MPRT välkomnar en ny samlad mediemyndighet

  Den 21 mars 2022 uppdrog Regeringskansliet åt en särskild utredare, Knut Weibull, att utreda konsekvenserna av att Statens medieråd inordnas i Myndigheten för press, radio och tv. Nu är utredningen klar och bedömningen är att en sammanhållen myndighet bättre kan möta de förutsättningar, behov och utmaningar som följer av ett medielandskap i ständig förändring.

  Nyhet