Våra publikationer

Varje år publicerar vi ett flertal rapporter och årliga publikationer. Här samlar vi alla våra publikationer som du kan läsa och ladda ner.

Publikationer inom medieutveckling

Publikationer inom tillsyn och granskning

Våra rapporter

Föreskrifter och förordningar

Här hittar du de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för radio, tv och medier på nätet och som vi utövar vår tillsyn efter.

Remissvar

Här hittar du myndighetens senaste remissvar.