Mediepolitik

Medieområdet är i konstant förändring. Nya tjänster skapas och driver på ett förändrat mediebeteende. Den här rapporten tas fram årligen för att beskriva hur lagstiftningen förändras inom medieområdet för att anpassas till utvecklingen. Rapporten innehåller även en sammanfattning av vilka utredningar som pågår inom medieområdet.

Schackpjäser på ett bräde.

Mediepolitik i förändring

År 2021 och 2022 har varit händelserika år på flera sätt. Det försämrade säkerhetsläget har satt ljuset på frågor om propaganda och desinformation. I januari 2022 bildades Myndigheten för psykologiskt försvar som ska värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige. I mars 2022 förbjöds vissa ryska sändningar i hela EU för att hindra rysk desinformation och propaganda.

På EU-nivå har flera nya rättsakter tagits fram som bland annat kommer ställa villkor på sociala medier och de stora digitala plattformarna. I Sverige har ett förslag på nytt mediestöd presenterats och en statlig utredning har rekommenderat en sammanslagning av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) och Statens medieråd. Mer om vad dessa utredningar innebär kan du läsa i denna rapport.

Nyheter inom mediepolitiken

  • Under hösten 2021 fick en utredare i uppdrag att lämna förslag på ett nytt mediestöd, som presenterades den 27 juni 2022.
  • Europeiska unionens råd antog en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 i hela EU.
  • Inom EU har det tagits fram ett lagpaket med flera förordningar som kommer påverka medierna på olika sätt: Digital Service Act (DSA), Digital Market Act (DMA) och förordningen om politisk reklam samt förslaget till European Freedom Act (EMFA).
  • Den 15 augusti 2022 föreslog en utredning att Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv ska slås ihop och bilda en gemensam mediemyndighet. Utredningen har varit på remiss under hösten 2022. Sammanslagningen förväntas vara genomförd den 1 januari 2024.

Ladda ner rapporten

Fakta om rapporten

Rapporten ska ge läsaren en inblick och ökad förståelse för hur mediepolitiken och regelverket kring medierna skapas och ser ut samt några tips om var man kan hitta mer information och fördjupning.

Läs vår medieblogg

I mediebloggen fördjupar vi oss i aktuella ämnen inom våra verksamhetsområden.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet.