Mediekonsumtion

Mediernas roll och funktion har betytt extra mycket för oss under de år som pandemin har pågått. Under en kris blir tillgången till nyheter, särskilt från tillförlitliga källor, ännu viktigare. Men medierna har även haft en viktig funktion att fylla som distraktion från allt det allvarliga som har pågått runt omkring oss. Båda dessa aspekter har bidragit till en högre mediekonsumtion i hela befolkningen.

Hand som scrollar på mobiltelefon

Några medier har varit vinnare under pandemin och andra förlorare. Vi har i allt större utsträckning ersatt det linjära tittandet på tv med att prenumerera på flera streamingtjänster. Nyhetskonsumtionen har ökat på alla plattformar. Det som framför allt har tappat användare är den kommersiella radion. Deras lyssnare har oftare radion på i bilen och på jobbet, men när fler stannat hemma har färre lyssnat på kommersiell radio.

Det finns fortfarande skillnader i vad yngre och äldre lägger mest medietid på. En sådan skillnad är att äldre generellt tar del av nyheter i högre utsträckning än yngre. Nyhetsvanorna hos yngre och äldre präglas fortsatt av ett spegelvänt förhållande, där den plattform som används mest i den ena gruppen används minst i den andra, och tvärtom. Unga föredrar att använda medier digitalt till skillnad från äldre som i första hand väljer morgontidning på papper och linjära radio- och tv-sändningar.

En genomsnittlig mediedag skiljer det nästan en och en halv timme i konsumtion mellan de äldsta i åldern 65 till 79 år (437 min) och de i åldern 15 till 24 år (515 min), visar Nordicoms Mediebarometer. Gapet krympte med några minuter mellan 2020 och 2021.

Tiden vi spenderar på medier fortsätter ligga på en högre nivå än innan pandemin. Totalt ökade den sammanlagda användningstiden från sex till sju timmar per dag under 2020 och den nivån håller i sig under 2021.

 

Bild som visar att mediekonsumtionen ökade med en timme under pandemin. Den visar också den totala användningstiden för medier.

De senaste åren har vi spenderat mycket mer tid på medier än vi gjort i tidigare mätningar, nästan en hel timme mer. Sedan har olika åldersgrupper använt olika medier olika mycket men tillsammans har vi valt att lägga mer tid på mediekonsumtion. Om trenden håller i sig återstår att se.

Ladda ner rapporten

Fakta om rapporten

I rapporten Mediekonsumtion använder vi statistik från flera källor för att beskriva hur mediekonsumtionen förändras över tid. Mätningarna görs ofta på nedlagd tid och tillgång till olika medier. Statistiken redovisas både som tidsserier och det senaste uppmätta helåret. Den digitala konsumtionen är svårare att mäta eftersom tiden vi spenderar inte är avgränsad på samma sätt som den var innan vi använde mobilen till mediekonsumtion.

Läs vår medieblogg

I mediebloggen fördjupar vi oss i aktuella ämnen inom våra verksamhetsområden.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet.