Globala techföretag riskerar dyra böter

I Europa har det pågått arbete med att få fram ny lagstiftning som ska kunna träffa de stora globala techbolagen som länge har fått verka på en mer eller mindre oreglerad marknad. Nu har lagstiftningen inom en rad områden gjort så att flera stora techbolag bötfällts.

Inom EU har man de senaste åren infört en rad regleringar som träffar de stora techbolagen. Ett regleringspaket infördes nyligen som omfattar de största plattformarna, de så kallade Very Large Online Platforms and Search Engines (VLOP:s). Under 2023 har även Digital Service Act (DSA) trätt i kraft för de allra största plattformarna. Sedan 2018 finns också den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som även den träffar flera av de stora techbolagen. Nu har ett par av de stora techbolagen bötfällts och frågan är om det innebär att det kommer bli fler fällningar framöver eller om bolagen kommer att göra de förändringar som krävs för att undkomma dryga böter.

TikTok får böta 345 miljoner euro

I våras fick Meta, som äger Facebook och Instagram, betala 1,3 miljarder dollar - motsvarande runt 14 miljarder kronor - i böter till EU efter att de hade delat data om europeiska användare med USA, vilket strider mot GDPR. Nu har också den kinesiskägda tjänsten TikTok blivit fällda av den irländska integritetsmyndigheten för att ha brutit mot GDPR. TikTok fälls för att inte ha skyddat konton som tillhör barn på ett tillräckligt bra sätt. Boten uppgår till 345 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 4 miljarder kronor. Det har tagit lång tid för den irländska myndigheten att inleda sin granskning och sedan fatta sitt beslut. Böterna gäller därför hur TikTok fungerade 2020. Sedan 2021 har TikTok gjort så att alla konton kopplade till ungdomar under 16 år automatiskt är privata - vilket var en del av granskningen. TikTok motsätter sig därför beslutet, särskilt storleken på sanktionsavgiften.

TikTok har även blivit ifrågasatt under senare år då det har funnits misstankar om att de har överfört persondata till Kina. För att försöka återvinna förtroendet på den europeiska marknaden har de förändrat sitt datasäkerhetsarbete. Framöver kommer TikTok lagra all sin europeiska data i Europa, för att säkerställa att utomstående aktörer inte kan få tillgång till den. De har även tillsatt en extern, oberoende tredje part som ska granska deras arbete med datasäkerhet.

Digital Service Act påverkar hanteringen av algoritmer

Digital Service Act har redan påverkat hur de stora plattformarna hanterar sina algoritmer. TikTok uppger exempelvis att de har tagit bort personaliserade annonser för unga i åldern 13 till 17 år tack vare DSA. Meta kommer göra det möjligt att välja kronologiska flöden för Reels och Stories i Instagram och Facebook, i stället för personaliserade, algoritmstyrda flöden. Även Tiktok och Snapchat kommer erbjuda den möjligheten.

Det kommer bli intressant att följa hur de nya europeiska lagarna kommer påverka plattformarnas arbete med desinformation, transparens, reklamregler och skydd av barn. Det här är frågor som är väldigt viktiga – inte minst för den nya Mediemyndigheten som finns på plats efter nyår.

 

Tove de Vries,
utredare på Myndigheten för press, radio och tv