Mediebloggen

I mediebloggen fördjupar vi oss, kommenterar och förklarar aktuella ämnen och processer inom våra verksamhetsområden. Ett återkommande inslag är GD-bloggen i vilken vår generaldirektör reflekterar över både det gångna arbetet och utmaningar som ligger framför oss.

24 inlägg