Den redaktionella närvaron i landets kommuner

Sedan 2019 delar vi ut ett mediestöd som syftar till att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Stödet kan sökas av stödberättigade allmänna nyhetsmedier som startar eller utökar journalistisk verksamhet i kommuner som är svagt bevakade eller obevakade. Genom en kommundatabas som Institutet för Mediestudier tillhandahåller kan vi avgöra den redaktionella närvaron och därmed den journalistiska bevakningen i landets kommuner.

Institutet för Mediestudier (Mediestudier) har sedan 2015 samlat in data om den redaktionella närvaron i landets kommuner. Denna närvaro mäts enligt två parametrar: om det finns en redaktion fysiskt på plats i kommunen och/eller om det finns en publikation huvudsakligen ägnad åt den aktuella kommunen.

Idag finns det redaktioner i 231 kommuner, vilket betyder att 59 kommuner saknar redaktion.

Antalet kommuner som saknar redaktionell närvaro har ökat något; Från 54 i början av 2015, till 59 i dag. Under de senaste åren har dock ökningen stannat av.

 

Geografisk karta som jämför redaktionell närvaro år 2015 med år 2023.

Bild - Institutet för mediestudier